O mně

Jmenuji se Anna Stodolová, po gymnáziu jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala jsem výcvik v systemické terapii, v krizové intervenci, v současnosti jsem ve výcviku párové a rodinné terapie IPPART. Od roku 1996 jsem zaměstnána v krizovém centru SOS centrum Diakonie – SKP v Praze, kde se věnuji krizové intervenci, psychoterapii a poradenství. Věnuji se také lektorské činnosti. Začínala jsem jako lektorka ve firmě Positive. V současnosti vedu kurzy krizové intervence https://www.vzdelavani.diakonie.cz/ a kurzy Terapie násilných osob https://www.soscentrum.cz/Vzdelavani/. Vedu besedy pro rodiče, kde se věnuje tématům výchovy a partnerských vztahů https://www.hkmodrany.cz/.

Od podzimu 2012 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi.

Ve volném čase se věnuje sportu a hudbě.  Jsem také trenérkou in-line bruslení v rychlobruslařském oddíle KSBM Praha (www.ksbm.cz), kde nabízím  psychologickou podporu mladým sportovcům.

Jsem vdaná a mám 5 dětí.

 

Vzdělání: 

2012 - 2016 Výcvik párové a rodinné terapie – Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie IPPART

2014 - seminář Práce s časovou osou - Liberec 

2011 - 2012 Kurz lektorských dovedností

 2011 Odborná stáž v Berlíně v rámci projektu „Agrese ve vztazích“

2011 Kurz „Práce s agresí v sociálních službách“ – PhDr. L.Kobrle

2010 Seminář „Práce s hraniční poruchou osobnosti“ – Mgr.  K. Durecová

2008 Seminář Práce s poruchami osobnosti, PhDr. K. Balcar

1997 - 1998 Metody a techniky práce s rodinami – I. a II. - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc

1997 Poradenská propedeutika (organizační, právní a etická problematika profese manželského a rodinného poradce a teorie a praxe poradenského rozhovoru) - Asociace manželských a rodinných poradců ČR a Institut Alice Masarykové

1996-2004 Postgraduální studium na Filozofické fakultě UK – téma „Poruchy příjmu potravy“

1996 kurz v telefonické krizové intervenci pod vedením PhDr. Bohumily Baštecké

1995-1996 Systemický přístup ke klientům, pomáhání a vlastní profesionální roli - terapeutický výcvik -  Institut pro systemickou zkušenost Praha

1995 Studijní stáž v Berminghamu a Edinburgu - „Poruchy příjmu potravy“

1991-1996  Filozofická fakulta UK – obor psychologie

 

...