Zoufalí lidé dělají zoufalé věci

https://www.vira.cz/Texty/Clanky/Zoufali-lide-delaji-zoufale-veci.html