Srdečně Vás zvu na přednášku s besedami do Husovy knihovny v Modřanech:

více na 

 https://husova-knihovna-v-modranech.webnode.cz/program-akci/

 

Témata nabízených přednášek a besed:

1/ Co může otec dělat proto, aby z jeho dětí vyrostly zdravé osobnosti? Jak mu může pomoci manželka? Co lze udělat pro děti, které zůstanou v rodině pouze s matkou? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v přednášce "Tátové v rodině"

2/ "Jak se žije ve velké rodině" : S jakými těžkostmi se mohou potýkat rodiče 3 a více dětí? Proč se lidé rozhodují pro to mít velkou rodinu? Čím je život ve velkých rodinách obtížnější pro děti a čím je naopak snadnější? Co pozitivního a negativního si děti z velkých rodin nesou do života? 

Odpovědi na tyto otázky zodpovídám na základě zkušeností, literatury a také ankety, kterou jsem administrovala mezi 30 rodiči rodin s více dětmi. 

3/ "Manželství je umění": Jak můžeme ovlivnit, aby naše manželství bylo spokojené? 

4/ "Jak sport ovlivňuje psychiku dítěte" - Víme, že pohyb a sport působí blahodárně na naše tělesné zdraví. Jak ale ovlivňuje psychický vývoj a odolnost 

dítěte? 

5/ "Rodina jako sociální děloha" - V tradiční rodině měl každý svou jasně vymezenou roli. Teď už tomu tak není. Přesto dítě ke svému vývoji potřebuje matku i otce. V jakém období je pro dítě klíčový vztah k otci a kdy potřebuje mít blízko matku?

6/ "Sourozenci bez rivality" -  Mohou sourozenci vyrůstat bez rivality? Může být vzájemná rivalita k něčemu dobrá? Jak zvládat konflitky mezi sourozenci?

7/ "Výchova k psychické odolnosti dítěte"

8/ "Jak zvládat zátěž"