Co nabízím

 

Individuální terapii: Individuální terapie představuje pravidelná setkání klienta a terapeuta, při kterých terapeut pomáhá klientovi porozumět jeho prožívání a pomáhá mu najít cesty k řešení jeho problému. Terapie se neobejde bez aktivní spolupráce klienta. Terapeut není expertem, který dává klientovi rady, ale průvodcem, který mu pomáhá objevit jeho vlastní cestu. Nezbytným předpokladem úspěšné terapii je vzájemná důvěra. Hlavním léčebným faktorem terapie, je terapeutický vztah. 

Terapeutická setkání trvají  50 minut a doporučená frekvence je jednou týdně.

Párovou terapii: Terapeut nabízí pomoc párům při vzájemné komunikaci, provází je obtížným obdobím, pomáhá jim překonat krize v partnerském soužití.

Rodinnou terapii: Setkávání s celou rodinou, při nichž terapeut pomáhá členům rodiny porozumět problémům, které prožívají, a hledá z nich možné cesty ke spokojenějšímu soužití. 

Psychologické poradenství: Jednorázové setkání či série několika setkání, kdy terapeut nabízí klientovi určité rady a doporučení při řešení konkrétního problému (výchovné problémy, partnerské problémy, problémy při soužití generací apod., těžkosti v oblasti sportu)

Přednášky a besedy:  Nabízím přednášky a besedy na různá témata z oblasti partnerských vztahů a výchovy. Seznam témat a jejich krátké anotace najdete v sekci besedy.