"Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013

 

Psychoterapie a poradenství

Často se dostáváme do situací, kdy přestává fungovat, co fungovalo dosud, a už nám nedokáží pomoci přátelé nebo nejsou po ruce. V tu chvíli je vhodné využít pomoci odborníka. 

S jakými problémy se na mě nejčastěji klienti obracejí?

Individuální obtíže:

·         Pocity osamělosti a prázdnoty

·         Problémy se sebehodnocením

·         Životní krize či náročné životní situace

·         Úzkosti, deprese, smutky

·         Nespokojenost se sebou a svým životem

·         Psychosomatické problémy, chronická únava, problémy se spánkem

·         Mentální bulimie a anorexie

·         Hledání místa v životě

·         Těžkosti při zvládání agresivních impulsů

 

Partnerské a rodinné problémy:

·         Těžkosti ve výchově dětí 

·         Nesoulad ve výchově

·         Potíže v komunikaci s partnerem a dětmi

·         Agrese v rodině

·         Partnerské krize, nevěry

·         Rozchody a rozvody

·         Nemoc či ztráta blízkého člověka